Prednji amortizer, sodobni trendi

prednji amortizerSodobni trendi danes zaznamujejo avtomobilsko tehniko, prednji amortizer ni nikakršna izjema. Čeprav se nam zdi prednji amortizer nekaj samoumevnega in enostavnega, to preprosto ne drži. Razvoj, ki ga je do današnjih dni doživel je izjemen. Na začetku dobe avtomobilizma je zgledalo, kot da amortizer ne bo dobil svoje mesto v avtomobilizmu. Vendar so se takšna predvidevanja kmalu pokazala za zmotna in zaostala.

Avtomobili v začetku avtomobilske dobe so bili počasni, tehnika je takrat lahko bila okorna glede na današnje čase in zahteve. Hitrosti so se postopoma večale, v razmeroma kratkem času so bile dosežene vrednosti, ki so podobne današnjim. Sicer večinoma v najboljših primerih. Vendar so prav ti primeri pokazali kako pomemben je prednji amortizer. Vodljivost vozila je postala z večanjem hitrosti pomembna in zahtevana lastnost.

Nihče si pri večanju hitrosti ni želel občutka nemoči, ko so sile gibanja naredile situacijo nevarno ali celo neobvladljivo. Zato so razmišljali kako to napako in slabost odpraviti. Blaženje je imelo hkrati dve nasprotujoči si lastnosti. Udobje ter dobra lega na cesti nista šla skupaj, praktično sta se izključevala. To velja kot nepisano pravilo še danes. Na različne sodobne načine ga interpretiramo še danes.

Prav toliko časa pa se išče idealni kompromis. Zato prednji amortizer ni smel in ne sme biti neudoben, v istem hipu pa tudi ne sme preprečevati zagotavljanja vrednosti. Razbojniki in konstruktorji so imeli na voljo dve skrajnosti. Veliko vodljivost je bilo moč doseči tako, da so se odrekli udobju potnikov. Kar je bilo sprejemljivo pri izvedbah, kjer udobje ni bilo tako pomembno kot je bila pomembna vodljivost. Šlo je predvsem za dirkalne izvedbe, ki pa niso bile namenjene širokim množicam voznikov oziroma potnikov v vozilih. Njim je moral prednji amortizer nuditi tudi udobje vožnje. Tudi v tem primeru so imeli razvoj niki in konstruktorji dve nasprotujoči si možnosti.

Več udobja je pomenilo manj varnosti. Kompromis je bil nujen, vendar od primera do primera različen. Dobra stran tega kompromisa je tudi v dejstvu, da so s tem dosegli edinstvene lastnosti proizvajalca oziroma njegovih modelov. Največkrat se je proizvajalec odločil za točno določeno kombinacijo lastnosti, ki so ga razlikovale od vse ostale na trgu prisotne konkurence.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *