Pogoj za delovno mesto je francoščina

Vedno več razpisanih delovnih mest zahteva tudi poznavanje vsaj enega tujega jezika. Med njimi je najpogostejše znanje angleščine ali pa nemščine. Vse pogosteje pa lahko naletimo na razpise, ki pogojujejo tudi z drugimi jeziki. Za nekatere poklice je potrebno tudi dobro poznavanje nekaterih romanskih jezikov. Francoščina je jezik, ki ga morajo vsaj do določene mere poznati na primer pravniki. Ta jezik se namreč najbolj približa staremu, žal že skoraj izumrlemu jeziku latinščini, ki se je nekoč uporabljal v pravu. Vabimo vas, da se prijavite na tečaj francoščine v Ljubljani.

Slabo poznavanje francoskega jezika, odlična ponudba delovnega mesta

Včasih se zgodi, da je neka ponudba za delo več kot primerna za nas. Zadostujemo prav vsem pogojem, le francoščina, ki je eden od glavnih pogojev, ni najboljša. Toda, ne smemo se takoj ustrašiti in se odreči takemu delu. Odločimo se prijaviti, hkrati pa se takoj vpišemo na izpopolnjevalni tečaj francoskega jezika. Tečaj je intenzivne narave, kar pomeni, da se v kratkem času naučimo čim več stvari. Odločimo se tudi za individualne ure, kjer se nam učitelji lahko povsem prilagodijo. Povemo jim svojo stisko, oni pa za nas naredijo poseben načrt.

Tako delovno mesto ponavadi ponuja veliko potovanj

Francoščina je torej jezik, ki je pogosto povezan tudi s poslom. Ponavadi pa s takim poslom, ki je povezan s potovanji. Če se torej odločimo za delovno mesto, ki je povezano s potovanji, je to samoumevno, da moramo poznati jezik. In ne samo poznati, ampak tudi znati uporabljati. Tako v pisni ali ustni obliki. Ker je francoščina izredno specifičen jezik, predvsem kar se tiče izgovorjave, ga je pametno ves čas uriti. Tudi če menimo, da imamo znanja zadosti, ga pri jeziku nikoli ni zadosti. Vedno znova in spet se lahko naučimo novih besed ter struktur.

Francoščina je torej izredno uporaben jezik. Uporabljamo jo lahko kar tako ali pa na potovanju. Veliko ljudi pa ga uporablja tudi na delovnem mestu. Ker je poseben ter težek za učenje, se ga moramo sproti učiti ter ves čas ponavljati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *