Jezikovna šola, kjer poučujejo tako imenovani »native speaker-ji«

jezikovna šolaVsaka jezikovna šola ponuja tako učenje na začetnih kot nadaljevalnih nivojih, poleg tega pa običajno ponujajo tako splošno znanje kot specialno znanje (na primer poslovne angleščine) ter učenje konverzacije. Še zlasti na slednjem področju pride zelo prav, če tečaje vodijo tako imenovani »native speaker-ji«, torej učitelji, ki jim je tuj jezik dejansko njihov materni. Če želite obiskati jezkovno šolo, ki prinaša rezultate, potem vam svetujemo da kliknete na povezavo Jezikovna šola.

Zakaj je takšna jezikovna šola najboljša? Marsikdo, ki se jezika že nauči in ga bralno ter pisno dobro obvlada, se znajde v težavah, kadar se je dejansko treba govorno sporazumevati v tujem jeziku. Najprej je seveda potrebno premagati tremo pred pogovorom v tujem jeziku, poleg tega pa je več kot dobrodošlo, če poznamo tudi določene izraze, ki se v pogovornem jeziku uporabljajo (zlasti na neformalni ravni), v knjižnem jeziku pa so redki.

»Native speaker« lahko tu naredi zelo veliko, saj opozori na posamezne izraze in besedne zveze, ki se jih iz učbenikov ni mogoče naučiti, poleg tega pa slušateljem prinese še veliko znanja o kulturi države, katerega jezik poučuje jezikovna šola. Prav kultura oziroma, natančneje, popularna kultura, namreč vnaša v jezik največ novosti.

Je jezikovna šola, kjer poučujejo zgolj Slovenci torej slabša? Nikakor ne – seveda pa je prednost, če so ti v stiku z živim jezikom in ga ves čas dopolnjujejo in nadgrajujejo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *