Kadrovska evidenca v podjetju

Podjetje mora imeti neke vrste kadrovski sistem. Del tega je tudi kadrovska evidenca. Če imamo le enega ali dva zaposlena, bodo morda zadoščala tabela v Excelu. Pri več večjem številu pa bo hitro prišlo do kaosa. Kadrovska evidenca ne vsebuje le osebnih podatkov zaposlenih. Povezana je tudi z plačilnimi listami in dopusti.Za kadrovsko evidenco vam lahko poskrbijo v podjetju Kadring.

S pravo programsko opremo si lahko zelo poenostavimo preračunavanje delovne dobe in letnih dopustov. Program bo upošteval tudi število otrok in starost zaposlenega. Z alarmi nas bo opozoril na pomembne dogodke.

Nadrejeni in kadrovniki v podjetju se lahko zamenjajo. Podatki o zaposlenih pa morajo ostati zbrani za naslednike. Zato je pomembna dobra kadrovska evidenca. Del nje je tudi personalna mapa. V njej so delavčeva napredovanja, letne ocene, podatki o napredovanjih ali kaznih. Ko pride do letnega ocenjevanja, bomo lahko uporabili lanski letni razgovor. Videli bomo, če sta se delavec in delodajalec držala dogovorjenega.

Dobra kadrovska evidenca nam prihrani čas in sive lase kasneje. Lahko je tudi povezana z drugimi sistemi v podjetju in zunaj njega. Tako bo dobra kadrovska evidenca omogočala, da samodejno pošljemo podatke na E-vem portal. Ko bo zaposleni dobil še enega otroka, nam to ne bo prineslo dodatnega pošiljanja obrazcev po zavodih. Manj bo papirjev, ko bomo koga zaposlili, odpustili ali upokojili.

Pogosto vodstvo pri odločanju potrebuje grafični prikaz števila zaposlenih. Morda napoved upokojitev v naslednjem polletju. Vse to bi morala omogočati dobra kadrovska evidenca z nekaj kliki. Seveda pa potrebujemo poleg evidence še dobrega kadrovnika, ki jo zna uporabljati. Na srečo z programi pridejo običajno tudi podrobna navodila.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *