Lektoriranje besedil

Vsem, ki želite lektorirati diplomsko, magistrsko ali kakršno koli drugo delo, za katero poleg vsebinske želite še slovnično in oblikovno brezhibnost, vam le to zagotovimo.

Cenik:

– študenti: 2,2 € za lektorsko stran,
– ostali: 2,4 € za lektorsko stran,
– hitro lektoriranje: 3,0 € za lektorsko stran.

Lektorska stran zajema 1.500 znakov brez presledkov. Hitro lektoriranje pomeni prekoračitev dnevne norme (15-20 lektorskih strani / dan) za več kot 10%.

POSEBNI POPUSTI

– 15 % popusta za diplomska, magistrska, doktorska besedila v mesecih: maj, junij, julij, avgust in september,
– dodatnih 10 % popusta za besedila, daljša od 50 strani  ter 15 % popusta za besedila, daljša od 80 strani.

Besedilo pošljete po elektronski pošti ali osebno predate na sodobnih nosilcih podatkov (USB-ključ, zgoščenka). Lektorica besedilo pregleda s funkcijo “sledi spremembam”, kar omogoča vpogled v popravke.

Pravopisno, slovnično, skladenjsko in slogovno popravljeno besedilo prejmete v dveh oblikah:
– z vidnimi spremembami in
– z že sprejetimi spremembami (čistopis) + kratkim opisom oz. razlago motivacije za lektoriranje.

Na željo je možna tudi predaja tiskanih besedil; v tem primeru se popravlja na “klasični” način, tj. z rdečim kemičnim pisalom.

Prejmete tudi potrdilo o opravljenem lektoriranju; če fakulteta zahteva svoje potrdilo, lahko lektorica potrdi tudi to in dostavi kopijo svoje diplome.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *