Nemščina

nemscinaNemščina je jezik, ki spada med jezike, ki se v svetu največ govorijo oziroma uporabljajo. Nemščino v Evropi govorijo prebivalci Avstrije, Nemčije in Lihtenštajna. Nemščino delno govorijo tudi v Švici in Luksemburgu, uporablja pa se tudi pri manjšinah v drugih državah. Delno je nemščina (www.nemscina.si) ostala kot jezik tudi v nekdanjih nemških kolonijah v Afriki. Tudi v Sloveniji so se še ohranile izpeljanke iz nemškega jezika, ki so jih predvsem naši starši uporabljali v pogovornem jeziku.

Nemščina je danes prav gotovo eden od jezikov, ki ga je priporočljivo poznati. Poleg tega, da nemški jezik govori precej veliko število prebivalstva na svetu, predvsem pa v Evropi, je to jezik, ki se poleg angleščine, vse bolj uveljavlja tudi v poslovnem svetu, tako na gospodarskem kot tudi na političnem področju. V Sloveniji imamo veliko možnosti učenja tujih jezikov, tudi nemščine. Otroci se srečujejo z nemščino že v osnovnih šolah, potem na srednjih šolah in na fakultetah, tako da ima pri nas prav vsak možnost, da se nemščine nauči. Vsekakor pa je odvisno učenje nemščine od interesa vsakega posameznika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *