Odvetniška pisarna

odvetniska pisarna ljubljanaV zadnjih letih, ko se je finančna kriza poglobila, je opaziti vedno več kršitev delovno-pravne zakonodaje. Odvetniška pisarna (http://www.odvetnik-pisarna.com/), ki zaposluje več strokovnjakov na svojem področju, ima vse potrebne izkušnje, da nam ob omenjenih težavah priskoči na pomoč. Precej podjetij namreč ni zmožnih plačevati računov ter odplačevati najetih kreditov, zato so prisiljena zniževati plače. Nekateri gredo celo tako daleč da svojim delavcem ne plačujejo prispevkov za socialno in pokojninsko zavarovanje ali zamujajo oziroma sploh ne izplačujejo plač.

Zato se delavci lahko pritožijo na Inšpektorate za delo ter delodajalca anonimno prijavijo, da krši njihove pravice. Vendar to še ne pomeni, da bodo dobili težko prislužen denar.

Delodajalec bo v tem primeru plačal le kazen. Nekateri se odločijo tudi za tožbo, saj če podjetje posluje in ima odprt račun, torej da ne kaže znake stečaja, so možnosti za dobljeno tožbo velike.

Odvetniška pisarna je v tem primeru prava izbira, saj bo izbrani odvetnik na podlagi zbranih dokumentov in informacij zlahka pripravil ter tudi dobil tožbo v prid svoje stranke. V kolikor delodajalec ni izplačeval plač, regresov ter odpravnin pri redni odpovedi iz poslovnih razlogov je to zadosti razlogov, da se vloži tožba na pristojno sodišče.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *