O nas

UNIC je v preteklosti deloval kot Center za jezike in medkulturno komunikacijo ter v času svojega delovanja, prepoznal številne potrebe posameznikov in priložnost za razširitev svoje dejavnosti. Tako je danes na Gortanovem trgu v Kopru izobraževalni center, ki poleg tečajev tujih jezikov ponuja različna izobraževanja iz področja gospodarstva, računalništva in prostega časa. V svojem širokem naboru izobraževanj izvaja tečaje, seminarje in delavnice namenjene vsem interesnim in starostnim skupinam.

Namen centra je posredovanje predvsem neformalnega in uporabnega znanja, ki koristi v realnem svetu, pri delu ali vsakdanu posameznika. Ob zaključku tečaja udeleženec opravi preverjanje znanja in prejme certifikat, ki je uporaben pri dokazovanju osvojenih neformalnih veščin. Ta so v sodobni družbi marsikdaj več vredna in bolj uporabna, kot formalna izobrazba.

Znanje želimo posredovati na kakovosten in uporaben način, zato smo v naše vrste povabili ne zgolj zveneča imena ampak predvsem sodelavce, ki se s področji ukvarjajo v praksi in so zato sposobni poleg teoretičnih konceptov podati tudi marsikatero praktično izkušnjo. Center UNIC pa poleg izobraževanj organizira tudi okrogle mize, razprave in predavanja, zato je ne samo izobraževalna ustanova, ampak tudi družabni prostor vseh znanja željnih.

Poslanstvo
Ponujanje kakovostnih, akreditiranih in v praksi uporabnih znanj s širokim spektrom   področij poučevanja za številne interesne in starostne skupine prebivalstva.

Vizija
Postati osrednji ponudnik uporabnega znanja na način uporabniku prijaznih izobraževanj in tečajev v regiji z akreditiranimi programi na področjih, ki to pričakujejo in omogočajo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *