Osnove računovodstva

Udeležite se seminarja Osnove računovodstva.

Zakaj?

• ker boste spoznali, da računovodstvo ni nujno zlo, ampak je lahko učinkovita podpora poslovanju
• ker se boste naučili razbrati in uporabljati analitične podatke pri strateškem planiranju in odločanju
• ker se boste razumeli bilanco stanja in poslovni izid ter jih znali interpretirati ter iz njih ugotavljati dejansko stanje podjetja
• ker boste osvojili pravila knjiženja na aktivnih in pasivnih kontih ter pod katere postavke se knjižijo različni dogodki iz prakse

Vsebina
• uvod v računovodstvo
• bilanca stanja, aktivni in pasivni konti
• odpiranje, knjižbe sprememb in zaporanje kontov
• DDV – knjiženje vstopnega in izstopnega DDV-ja
• stroški (nabavni in poslovni) in njihovo kontiranje
• prihodki in odhodki
• poslovni izid

Trajanje in potek

• tečaj traja 64 h
• izvedba poteka 2 krat tedensko po 2 šolske ure
• število udeležencev je praviloma najmanj 5 največ pa 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *