Potrebujete odvetnika za kazensko pravo?

kazensko pravoOdvetnik za kazensko pravo ve, da je kazensko pravo posebna pravna veja, ki s pravom ureja in omejuje nasilje. Zato, odvetnik za kazensko pravo varuje obstoječe in prevladujoče družbene odnose, vrednote in institucije. Iz napisanega lahko izhajamo, da je kazensko pravo instrument za izvajanje oblasti vladajočega razreda in po drugi strani sredstvo za varstvo proizvodnih in ostalih odnosov, ki jih goji in razvija vladajoči razred. Odvetnik za kazensko pravo trdi, da so storilci kaznivih dejanj v večini primerov pripadniki odrinjenih, zatiranih in izrabljenih družbenih skupin. Če potrebujete odvetnika za kazensko pravo, kliknite na Odvetnik Pipuš.

Brez slabe vesti lahko trdimo, da je kazensko pravo z naraščanjem moči, organiziranosti in družbenega pomena zatiranih in izrabljenih razredov doživelo marsikatere velike spremembe . Spremembe pa se kažejo v več kazalnikih in sicer predvsem v omejevanju represije, podrejanju represije pravnih predpisom, omejevanju krutosti in nečlovečnosti, omejevanju samovolje vladajočih in čedalje večjem upoštevanju človekovih pravic, svoboščin in dostojanstva.

Odvetnik za kazensko pravo mora poznati več vej kazenskega prava. V nadaljevanju bomo napisali, kako delimo kazensko pravo. Torej, kazensko pravo delimo na:

  • kazensko materialno in kazensko procesno pravo,
  • kazensko izvršilno in organizacijsko pravo,
  • splošno in posebno kazensko pravo in
  • kazensko procesno pravo.

Odvetnik za kazensko pravo, se mora držati prav tako pri svojem delu temeljnih načel, kazenskega prava. Eno izmed temeljnih načel kazenskega prava je načelo legitimnosti in omejenosti represije. Danes velja za temeljno merilo legitimnosti spoštovanje in varstvo človekovih temeljnih pravic in svoboščin. Naslednje načelo je načelo zakonitosti. Odvetnik za kazensko pravo dobro ve, da ne sme biti nihče kaznovan za dejanje, za katero ni zakon določil, da je kaznivo. Naslednje pomembno načelo, je načelo humanosti. Odvetnik za kazensko pravo se pri tem načelu predvsem osredotoča na vprašanje kazni in kazenskih sankcij. Če nadaljujemo je naslednje načelo subjektivne ali krivdne odgovornosti. In kot zadnjo načelo navajamo načelo individualizacije kazenskih sankcij. To načelo pa pomeni prilagoditev kazenske sankcije nevarnosti konkretnega kaznivega dejanja in storilčeve osebnosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *