Sodni tolmač

Sodni tolmač je oseba, ki z znanjem določenega jezika prevaja oz tolmači pri sodnih postopkih ter ostalih sodnih postopkih, v primeru ko se uporablja jezik, ki ni uradni jezik sodišča prevajajo govorjeno besedo ali listine. Če potrebujete izkušenega sodnega tolmača, kliknite na povezavo Sodni tolmač – Multilingual.Oseba, ki želi opravljati delo sodnega tolmača mora biti državljan Slovenije oz državljanstvo EU, imeti univerzitetno izobrazbo ali drugo strokovno izobrazbo, aktivno znanje slovenskega jezika, izkušnje jezika, za katerega želi biti imenovana za tolmača, opravljen preizkus znanja sodnega tolmača ter oddati mora vlogo za imenovanje sodnega tolmača.

Preizkus znanja se opravlja pisno ter ustno, preverjajo pa kandidatovo znanje z področja znanja in področja ustavne ureditve, vedenja organizaciji ustavnih in pravosodnih organov ter z področja poznavanja temeljnih institutov civilnega in kazenskega prava.

Z izrečeno zaprisego po 94. Členu zakona o sodiščih , pred ministrom lahko začne opravljati z delom. Po izrečeni zaprisegi se sestavi zapisnik, podpisan z strani ministra, zapisnikarja in tolmača samega. Tolmaču pa se vroči odločba o imenovanju ter knjiga prevedenih listin.

Preberite članek Sodni tolmač z ustrezno izobrazbo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *