Tag Archives: računovodstvo

Osnove računovodstva

Udeležite se seminarja Osnove računovodstva.

Zakaj?

• ker boste spoznali, da računovodstvo ni nujno zlo, ampak je lahko učinkovita podpora poslovanju
• ker se boste naučili razbrati in uporabljati analitične podatke pri strateškem planiranju in odločanju
• ker se boste razumeli bilanco stanja in poslovni izid ter jih znali interpretirati ter iz njih ugotavljati dejansko stanje podjetja
• ker boste osvojili pravila knjiženja na aktivnih in pasivnih kontih ter pod katere postavke se knjižijo različni dogodki iz prakse
Continue reading