Varstvo podatkov

V uredbi varstva podatkov so natančno obrazložene in predstavljene splošne obveznosti oseb, ki upravljajo varstvo podatkov in oseb, ki podatke tako osebne, kot bilo katere druge obdelujejo v njihovem imenu. Med te naštete obveznosti, sta vključeni prav tako obveznost izvajanja konkretnih ukrepov s področja varnosti in prav tako obveznost, kjer se uradno obvešča o kršitvah, ko gre za varstvo podatkov. Dogovorjeno je, da bodo morala vsa podjetja, kot tudi ves javni sektor, torej če povzamemo vsi, katerih temeljne naloge obsegajo obdelavo podatkov imenovati v svojih vrstah osebo, ki bo odgovorna za varstvo podatkov.

Osebe, ki upravljajo z osebnimi podatki več ne bodo dolžni prijaviti seznamov osebnih podatkov v register, ki je določen za zbir osebnih podatkov. Vsekakor pa ostajajo v veljavi dolžnosti, kako se katalog osebnih podatkov varuje. Določene in zapisane dolžnosti varstva podatkov se vedno bolj krepijo in uvajajo tudi za vse druge obdelovalce osebnih podatkov.

Velik poudarek uredba varstva podatkov daje tudi različnim izvedbam analiz, ki vplivajo na učinke varstva podatkov. Prav tako uredba daje velik poudarek v primeru incidentov s področja varovanja – v to področje štejemo izgubo podatkov, tako osebnih kot tudi bilo katerih drugih. Uvaja se prav tako obveznost, ki določa, da se poroča nadzornemu organu in v posameznih primerih tudi obvešča o vseh prizadetih posameznikih.

V uredbi varovanja podatkov je potrjen obstoječ temelj, ki se nanaša na varstvo podatkov, vseh držav članic, prav tako temelj, ki se nanaša na ustanovitev neodvisnega nadzornega organa na širši, lahko bi tudi rekli nacionalni ravni. Cilj uredbe, ki se nanaša na varstvo podatkov je prav tako vzpostavitev mehanizma, na podlagi katerega bi lahko zagotovili doslednost, ki se dotika izvajanja zakonodaje varstva podatkov, kar v celotni EU.

Temelj je, da se doseže, v kolikor poteka obdelovanje podatkov več državah hkrati, da bi bil za varstvo podatkov zadolžen le en sam pristojen nadzorni organ. Kajti tako bi vse aktivnosti v tej smeri bile res temeljito izpeljane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *