Varstvo in zdravje pri delu ter požarna varnost

Udeležite se semimarja Varstvo in zdravje pri delu ter požarna varnost.

Zakaj?

• ker je usposabljanje zakonska obveznost določena v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu
• ker je opravljanje obvezno za vse zaposlene, študente in dijake v podjetju
• ker omogoča varno opravljanje dela

Vsebina

• splošne določbe
• temeljna načela ter ukrepi, ki jih je dolžan izvajati delodajalec
• pravice in dolžnosti delavca in delodajalca.
• osnove gorenja, gašenja ter izbire gasilnih sredstev glede na vrsto požara,
• organizacija varstva pred požarom, odgovorne osebe za varstvo pred požarom
• požarni red in načrt
• nevarnosti za nastanek požara v objektih oz. na delovnih mestih
• preventivni ukrepi proti izbruhu in razširitvi požara, način javljanja, alarmiranja, reševanja oseb in gašenja

Trajanje in potek

• delavnica bo potekala 2 ure
• min. število udeležencev je 10
• max. število udeležencev je 35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *