Poslovni protokol za poslovneže in uslužbence državne uprave

Čeprav nekateri nepremišljeno trdijo, da lahko vljudnostna pravila in knjige o lepem vedenju kot staro kramo zmečemo v smeti, praksa vsak dan na vseh področjih našega življenja dokazuje, da ljudje potrebujemo določena pravila vedenja, pravila igre v odnosu s partnerjem, otroki, s kolegi, pa na delovnem mestu in s poslovnimi partnerji, strankami. Potrebujemo pravila občevanja z drugimi ljudmi. Ta zunanja podoba našega vedenja pa nam včasih povzroča težave.

Pravila lepega vedenja so obstajala in bodo tudi v prihodnosti, seveda pa so odraz določenega časa, razmerij moči ter oblasti in socialne strukture. Sodobna pravila so izoblikovana v tej smeri, da nam pomagajo pri povezovanju, da krepijo medsebojno razumevanje, strpnost, obzirnost do drugih in drugačnosti, vzpodbujajo nas k pripravljenosti, da pomagamo drug drugemu, vedno manj nas utesnjujejo, upoštevajo tudi generacijske razlike, so sprejemljiva, hkrati pa niso dogmatična. To pa je že kar cel niz elementov, ki nam omogočajo prijetno počutje v vsakodnevnih situacijah od jutra do večera. Prav je, da jih dobro poznamo, saj nam omogočajo, da se bomo bolj samozavestno in odločno znašli v različnih poslovnih situacijah, to pa lahko pripomore k še boljšemu poslovnemu uspehu in še večji odličnosti.

Slušatelji preko vsebine lahko preverijo in osvežijo svoje poznavanje pravil poslovnega bontona, protokola tudi na najvišjem nivoju. Seznanijo se predvsem z novostmi sodobnega bontona, preko primerov prakse, pa lahko razčistijo morebitne dileme pred katerimi so se morda znašli.

Dolžina seminarja:
6 ur

Čas in kraj izvedbe:
18. januar 2007 – s pričetkom ob 11. uri in zaključkom približno ob 17. uri
CJMK, Gortanov trg 15, Koper

Program in izvedba:

 • pravila sodobnega evropskega bontona ( novosti v poslovnem svetu, odnos moški, ženska,… )
 • nič koliko olik, katera je prava
 • čas v poslovnem svetu je dragocen, ( kakšne zamude so še sprejemljive, kakšne zapovedi nam prinašajo družabni dogodki,… )
 • sprejem poslovnih partnerjev
 • pravilen odnos do tajnice, poslovne sekretarke
 • predstavljanje, rokovanje, naslavljanje
 • pozdravljanje, pravica ali dolžnost?
 • imena in nazivi
 • olikan poslovni sestanek, ( razgovor, predstavitev sodelavcev, kako pravočasno zaključiti, kdo lahko vstopa v prostor, ko sestanek že poteka, česa si na sestanku ne moremo privoščiti )
 • kdaj in kako izročamo poslovne vizitke
 • upoštevanje prednostnega vrstnega reda
 • obisk pri najvišjih predstavnikih oblasti
 • uporaba stacionarnih in prenosnih telefonov
 • pravilno »branje« vabil
 • posedanje v avtomobilih
 • delovni zajtrki, poslovna kosila in večerje
 • sprejemi, banketi in druge družabne prireditve
 • poslovna družabnost znotraj podjetja
 • tiskovne konference in izjave za medije
 • podpisi pogodb
 • poslovno oblačenje, osebna urejenost, kdaj še zamižati na eno oko
 • poslovno obdarovanje ( moramo darilo res vrniti takoj, ko so nam nekaj podarili, ob kakšnih priložnostih lahko izročimo darilo, kaj je podkupnina )
 • posebnosti poslovnega bontona v različnih državah
 • »pravice« in »dolžnosti« nadrejenih
 • izvedba poslovnega kosila-praktični prikaz (kot ena izmed dodatnih možnosti)

Izvajalka:
BOJANA KOŠNIK, univ. dipl. geografinja in profesorica zgodovine, samostojna svetovalka, ASTRA, d.o.o.

Znanja in prakso si je nabirala na številnih odgovornih položajih. Bila je namestnica vodje Diplomatskega protokola in kasneje vršilka dolžnosti vodje diplomatskega protokola na Ministrstvu za zunanje zadeve RS, vodja Protokola pri Službi Vlade RS za evropske zadeve, direktorica za protokol, gostinstvo in turizem na Servisu Vlade RS za protokolarne storitve Brdo, vodja Službe za protokol na Ministrstvu za obrambo RS ter vodja Protokola mesta Ljubljana pri Mestni občini Ljubljana. Svoje znanje je izpopolnjevala tudi na raznih usposabljanjih v tujini, kot na primer v Švici in Liechtensteinu.

Svoja znanja in izkušnje s področja protokola in poslovnega bontona je aprila 2007 združila in izdala strokovni knjigi z naslovom 24 ur poslovnega bontona.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *