Poslovni protokol za tajnice in poslovne sekretarke

Čeprav nekateri nepremišljeno trdijo, da lahko vljudnostna pravila in knjige o lepem vedenju kot staro kramo zmečemo v smeti, praksa vsak dan na vseh področjih našega življenja dokazuje, da ljudje potrebujemo določena pravila vedenja, pravila igre v odnosu s partnerjem, otroki, s kolegi, pa na delovnem mestu in s poslovnimi partnerji, strankami. Potrebujemo pravila občevanja z drugimi ljudmi. Ta zunanja podoba našega vedenja pa nam včasih povzroča težave.

Pravila lepega vedenja so obstajala in bodo tudi v prihodnosti, seveda pa so odraz določenega časa, razmerij moči ter oblasti in socialne strukture. Sodobna pravila so izoblikovana v tej smeri, da nam pomagajo pri povezovanju, da krepijo medsebojno razumevanje, strpnost, obzirnost do drugih in drugačnosti, vzpodbujajo nas k pripravljenosti, da pomagamo drug drugemu, vedno manj nas utesnjujejo, upoštevajo tudi generacijske razlike, so sprejemljiva, hkrati pa niso dogmatična. To pa je že kar cel niz elementov, ki nam omogočajo prijetno počutje v vsakodnevnih situacijah od jutra do večera.

Prav je, da jih dobro poznamo, saj nam omogočajo, da se bomo bolj samozavestno in odločno znašli v različnih poslovnih situacijah, to pa lahko pripomore k še boljšemu poslovnemu uspehu in še večji odličnosti.

Vsebina je naravnana tako, da slušatelji ponovijo že obstoječe znanje, hkrati pa se seznanijo z vsemi novostmi, ki jih prinašajo sodobna pravila poslovnega bontona, protokola. Teme so podane s primeri iz prakse, saj tako veliko lažje prenesemo teorijo z vsemi novostmi v prakso, konkretno situacijo.

Dolžina seminarja:
6 ur

Čas in kraj izvedbe:
14. december 2007 – s pričetkom ob 11. uri in zaključkom približno ob 17. uri
CJMK, Gortanov trg 15, Koper

Program in izvedba:
• kakšen je primerno urejen prostor za poslovne sestanke, srečanja, podpise pogodb?
• postrežba ( pred in med sestankom, kdaj pripravimo pijačo v naprej, je res nujno, da naši gostje vedno pijejo kavo, postrežba kave,…)
• sprejem enega ali več gostov ( dobrodošlica, hoja po stopnicah, vstopanje v dvigala, kako ravnati z nenajavljenim gostom, kako ravnamo z zamudniki,…)
• predstavljanje, rokovanje, naslavljanje, pozdravljanje
• imena in nazivi
• pisna komunikacija
• čas je vedno bolj dragocen, kaj je novega v poglavju o točnosti
• kaj storiti, ko v goste pridejo najvišji predstavniki oblasti
• sedežni red in upoštevanje prednostnega vrstnega reda za sestanke, srečanja in pri posedanju v avtomobilih
• kako napišemo vabila, kdaj jih pošljemo, jih res znamo prebrati?
• vse kar mora dobra tajnica, poslovna sekretarka vedeti o telefoniranju
• kaj pomeni dobra komunikacija med tajnico, poslovno sekretarko in nadrejenim?
• so drobne laži, da zaščitimo nadrejene, dovoljene?
• kje nam bonton postavlja meje v komuniciranju s strankami?
• kaj je dobro vedeti, ko govorimo o poslovnih kosilih, večerjah, sprejemih in drugih družabnih prireditvah
• poslovno obdarovanje
• kaj pa, če ga polomimo?
• osebna urejenost, kdaj lahko zamižimo na eno oko?
• izvedba poslovnega kosila-praktični prikaz
Izvajalka:
BOJANA KOŠNIK, univ. dipl. geografinja in profesorica zgodovine, samostojna svetovalka, ASTRA, d.o.o.

Znanja in prakso si je nabirala na številnih odgovornih položajih. Bila je namestnica vodje Diplomatskega protokola in kasneje vršilka dolžnosti vodje diplomatskega protokola na Ministrstvu za zunanje zadeve RS, vodja Protokola pri Službi Vlade RS za evropske zadeve, direktorica za protokol, gostinstvo in turizem na Servisu Vlade RS za protokolarne storitve Brdo, vodja Službe za protokol na Ministrstvu za obrambo RS ter vodja Protokola mesta Ljubljana pri Mestni občini Ljubljana. Svoje znanje je izpopolnjevala tudi na raznih usposabljanjih v tujini, kot na primer v Švici in Liechtensteinu.

Svoja znanja in izkušnje s področja protokola in poslovnega bontona je aprila 2007 združila in izdala strokovni knjigi z naslovom 24 ur poslovnega bontona.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *