Učenje ruščine

ruscinaZ znanjem ruščine se lažje naučite govoriti preostale slovanske jezike, kot so poljščina, češčina, slovaščina, bolgarščina, bosanščina, hrvaščina, srbščina ali slovenščina. Pri vseh omenjenih jezikih imajo tečajniki težave tako z izgovarjavo kot s slovnico, ki je precej zapletena. Učenje ruščine izvajajo v jezikovnih šolah širom po Sloveniji. Ruščine se lahko naučite tudi pod strokovnim vodstvom učiteljev iz jezikovne šole Lingula.Še posebej zahtevne so sklanjatve samostalnikov, pridevnikov in zaimkov, spreganje glagolov ter naglaševanje. Ruščina ima kar 6 sklonov. Vendarle pa je ruščina preprosta za učenje glede časov, saj ima le tri, in sicer sedanji, pretekli in prihodnji čas. Prav tako ne pozna dvojine, ampak ima samo ednino in množino.

Ruščina tudi ne uporablja pisave latinice, ki je po svetu najbolj razširjena, ampak cirilico, ki se je prvič pojavila v 9. stoletju. Cirilica je preprosta pisava, sestavljena iz 33 črk.

Do zdaj znane najstarejše zapise v ruščini so našli v Novgorodu leta 2000. Gre za Novgorodski kodeks iz 10. stoletja. Najbolj znana literarna dela v ruščini pa so nastala v 19. stoletju, in sicer z Levom Nikolajevičem Tolstojem, Fjodorjem Mihajlovičem Dostojevskim, Nikolajem Vasiljevičem Gogoljem in Aleksandrom Sergejevičem Puškinom. Ruščina je slovanski jezik, ki spada v jezikovno družino indoevropskih jezikov.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *